Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LP-TH60, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LP-TH60, LED pha

Công suất 60W - Ánh sáng trắngSản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trờiPin dung ..

Đèn năng lượng mặt trời 60W LP-TH60

Đèn năng lượng mặt trời 60W LP-TH60

Công suất 60W - Ánh sáng trắngSản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trờiPin dung ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LD-J100, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LD-J100, lắp đường

- Công suất đèn: 100W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: m..

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LD-L100, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LD-L100, lắp đường

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 100w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mm..

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LP-T100, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LP-T100, LED pha

Công suất: 100w Solar panel: 9v-25w Kích thướt tấm pin: 350 x 530mm Kích thướt đ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LP-TH100, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 100W LP-TH100, LED pha

Công suất 100W - Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin du..

Đèn LED năng lượng mặt trời 137W LD-LDDJ50DWG, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 137W LD-LDDJ50DWG, lắp đường

- Công suất đèn: 137W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: m..

Đèn LED năng lượng mặt trời 150W LD-J150, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 150W LD-J150, lắp đường

- Công suất đèn: 150W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: m..

Đèn LED năng lượng mặt trời 150W LP-TH150, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 150W LP-TH150, LED pha

Công suất 150W - Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin du..

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-J20, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-J20, lắp đường

- Công suất đèn: 20W. - Pin sạc:3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: màu..

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-L20, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-L20, lắp đường

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 20w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mma..

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-P20, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-P20, lắp đường

- Công suất 20W - Ánh sáng trắng - Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-PZ20, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LD-PZ20, lắp đường

Công suất đèn: 20w Solar Panel: 9v 7w Pin: Lithium-Ion 6.4V 4AH Thời gian sạc: 6..

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LP-T20, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LP-T20, LED pha

Công suất: 20w Solar panel: 6v-8w Kích thướt tấm pin: 235 x 350mm Kích thướt đèn..

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LP-TH20, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 20W LP-TH20, LED pha

Công suất 20- Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin dung ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 25W LSV-A12, lắp sân vườn

Đèn LED năng lượng mặt trời 25W LSV-A12, lắp sân vườn

Tấm năng lượng mặt trời: 25W 6V Pin: 3.2V/25AH Life PO4 Công suất: 12w - Tuổi th..

Đèn LED năng lượng mặt trời 25W LSV-A15, lắp sân vườn

Đèn LED năng lượng mặt trời 25W LSV-A15, lắp sân vườn

Tấm năng lượng mặt trời: 25W 6V Pin: 3.2V/25AH Life PO4 Công suất: 15w - Tuổi th..

Đèn LED năng lượng mặt trời 25W LSV-A9, lắp sân vườn

Đèn LED năng lượng mặt trời 25W LSV-A9, lắp sân vườn

Tấm năng lượng mặt trời: 25W 6V Pin: 3.2V/25AH Life PO4 Công suất: 9w - Tuổi thọ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 30W LD-L30, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 30W LD-L30, lắp đường

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 30w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mma..

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LD-J40, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LD-J40, lắp đường

- Công suất đèn: 40W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: mà..

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LD-P40, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LD-P40, lắp đường

- Công suất 40W - Ánh sáng trắng - Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LD-PZ40, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LD-PZ40, lắp đường

Công suất đèn: 40w Solar Panel: 9v 9w Pin: Lithium-Ion 6.4V 6AH Thời gian sạc: 6..

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LP-T40, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LP-T40, LED pha

Công suất: 40w Solar panel: 6v-10w Kích thướt tấm pin: 305 x 370mm Kích thướt đè..

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LP-TH40, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 40W LP-TH40, LED pha

Công suất 40W - Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin dun..

Đèn LED năng lượng mặt trời 50W LD-L50, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 50W LD-L50, lắp đường

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 50w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mma..

Đèn LED năng lượng mặt trời 50W LD-LDDJ50DW, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 50W LD-LDDJ50DW, lắp đường

- Công suất đèn: 50W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: mà..

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LD-J60, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LD-J60, lắp đường

- Công suất đèn: 60W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: mà..

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LD-PZ60, lắp đường

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LD-PZ60, lắp đường

Công suất đèn: 60w Solar Panel: 9v 15w Pin: Lithium-Ion 6.4V 8AH Thời gian sạc: ..

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LP-T60, LED pha

Đèn LED năng lượng mặt trời 60W LP-T60, LED pha

Công suất: 60w Solar panel: 6v-15w Kích thướt tấm pin: 370 x 420mm Kích thướt đè..

Đèn năng lượng mặt trời 100W LP-T100

Đèn năng lượng mặt trời 100W LP-T100

Công suất: 100w Solar panel: 9v-25w Kích thướt tấm pin: 350 x 530mm Kích thướt đ..

Đèn năng lượng mặt trời 100W LP-TH100

Đèn năng lượng mặt trời 100W LP-TH100

Công suất 100W - Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin du..

Đèn năng lượng mặt trời 150W LP-TH150

Đèn năng lượng mặt trời 150W LP-TH150

Công suất 150W - Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin du..

Đèn năng lượng mặt trời 20W LP-T20

Đèn năng lượng mặt trời 20W LP-T20

Công suất: 20w Solar panel: 6v-8w Kích thướt tấm pin: 235 x 350mm Kích thướt đèn..

Đèn năng lượng mặt trời 20W LP-TH20

Đèn năng lượng mặt trời 20W LP-TH20

Công suất 20- Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin dung ..

Đèn năng lượng mặt trời 40W LP-T40

Đèn năng lượng mặt trời 40W LP-T40

Công suất: 40w Solar panel: 6v-10w Kích thướt tấm pin: 305 x 370mm Kích thướt đè..

Đèn năng lượng mặt trời 40W LP-TH40

Đèn năng lượng mặt trời 40W LP-TH40

Công suất 40W - Ánh sáng trắng Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời Pin dun..

Đèn năng lượng mặt trời 60W LP-T60

Đèn năng lượng mặt trời 60W LP-T60

Công suất: 60w Solar panel: 6v-15w Kích thướt tấm pin: 370 x 420mm Kích thướt đè..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 100W LD-J100

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 100W LD-J100

- Công suất đèn: 100W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: m..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 100W LD-L100

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 100W LD-L100

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 100w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mm..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 137W LD-LDDJ50DWG

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 137W LD-LDDJ50DWG

- Công suất đèn: 137W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: m..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 150W LD-J150

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 150W LD-J150

- Công suất đèn: 150W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: m..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-J20

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-J20

- Công suất đèn: 20W. - Pin sạc:3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: màu..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-L20

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-L20

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 20w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mma..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-P20

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-P20

- Công suất 20W - Ánh sáng trắng - Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời ..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-PZ20

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 20W LD-PZ20

Công suất đèn: 20w Solar Panel: 9v 7w Pin: Lithium-Ion 6.4V 4AH Thời gian sạc: 6..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 30W LD-L30

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 30W LD-L30

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 30w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mma..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 40W LD-J40

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 40W LD-J40

- Công suất đèn: 40W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: mà..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 40W LD-P40

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 40W LD-P40

- Công suất 40W - Ánh sáng trắng - Sản phẩm sử dụng 100% năng lượng mặt trời ..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 40W LD-PZ40

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 40W LD-PZ40

Công suất đèn: 40w Solar Panel: 9v 9w Pin: Lithium-Ion 6.4V 6AH Thời gian sạc: 6..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 50W LD-L50

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 50W LD-L50

Tấm pin NL485*325*29mm Chip LED: 50w-3v/0.5 Nhiệt độ màu: 3500 - 6000K Pin: 6mma..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 50W LD-LDDJ50DW

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 50W LD-LDDJ50DW

- Công suất đèn: 50W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: mà..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 60W LD-J60

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 60W LD-J60

- Công suất đèn: 60W. - Pin sạc: 3.7V. - Độ sáng: 3600 lumen. - Ánh sáng đèn: mà..

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 60W LD-PZ60

Đèn năng lượng mặt trời lắp đường 60W LD-PZ60

Công suất đèn: 60w Solar Panel: 9v 15w Pin: Lithium-Ion 6.4V 8AH Thời gian sạc: ..

Đèn sân vườn năng lượng mặt trời 25W LSV-A12

Đèn sân vườn năng lượng mặt trời 25W LSV-A12

Tấm năng lượng mặt trời: 25W 6V Pin: 3.2V/25AH Life PO4 Công suất: 12w - Tuổi th..

Đèn sân vườn năng lượng mặt trời 25W LSV-A15

Đèn sân vườn năng lượng mặt trời 25W LSV-A15

Tấm năng lượng mặt trời: 25W 6V Pin: 3.2V/25AH Life PO4 Công suất: 15w - Tuổi th..

Đèn sân vườn năng lượng mặt trời 25W LSV-A9

Đèn sân vườn năng lượng mặt trời 25W LSV-A9

Tấm năng lượng mặt trời: 25W 6V Pin: 3.2V/25AH Life PO4 Công suất: 9w - Tuổi thọ..